Saturday, September 15, 2012

Skema Jawapan Bahagian B (Esei) Percubaan Sejarah SPM SMK St Thomas.Pelajar-pelajar boleh menjadikan soalan ini sebagai latih tubi sebelum SPM. 

Skema Sejarah  Percubaan SPM, SMK St Thomas
Bahagian B

Soalan
Kod
Butiran
M
5a

Terangkan sistem pemerintahan yang diamalkan semasa Tamadun Hwang Ho

F1
Berbentuk pemerintahan beraja
1
H1a
Pengganti raja selalunya dilantik daripada kalangan saudara lelaki yang lebih muda/anak lelaki raja.
1
H1b
Raja mempunyai kewibawaan politik/ekonomi/sosial/agama.
1
H1c
Raja berkuasa secara langsung di kawasan pusat pentadbiran.
1
H1d
Mengamalkan sistem dinasti.
1
F2
Mandat daripada tuhan.
1
H2a
Raja Shang tidak perlu mendapatkan pengesahan politik.
1
H2b
Raja keturunan pemerintah agama.
1
H2c
Raja mesti memerintah dengan adil.
1
H2d
Kerajaan/rakyat menikmati kemakmuran/kesejahteraan.
1
H2e
Pemerintah direstui tuhan
1
H2f
Kehilangan mandat jika berlaku zalim.
1
F3
Raja dibantu oleh golongan bangsawan/pegawai kerajaan
1
H3a
Di wilayah luar pusat pentadbiran.
1
H3b
Golongan bangsawan dipertanggungjawab untuk mentadbir wilayah.
1
H3c
Berhak mewujudkan sistem pentadbiran sendiri.
1
H3d
Dalam aspek pungutan cukai
1
H3e
Dalam aspek pertahanan.
1
H3f
Dalam aspek undang-undang.
1
H3g
Diasimilasikan oleh Dinasti Chou
1
F4
Raja-raja Dinasti Chou membahagikan pemilikan tanah kepada wilayah
1
H4a
Pembesar tempatan dilantik di setiap daerah/wilayah
1
H4b
Pembesar tempatan diikat melalui ikrar taat setia kepada pemerintah.
1
H4c
Pembesar diberi hadiah/ kereta kuda/senjata gangsa/hamba/binatang.
1
H4d
Pembesar melindungi raja.
1
H4e
Pembesar memberikan bantuan tentera pada masa perang.
1
H4f
Pembesar tempatan diberikan hak untuk bertindak sebagai ketua agama/menjalankan upacara pengorbanan.
1
F5
Raja Chou dibantu ketua menteri/ enam badan
1
H5a
Mengurus soal pertanian/tentera/kerja  awam/upacara agama/hal ehwal monarki/undang-undang
1
H5b
Pentadbiran wilayah dikendalikan oleh pembesar feudal.
1


(mana-mana 8x1 m)
Mak
[8m]


Kod
Butiran
M
5b

Terangkan sumbangan Tamadun  Hwang Ho kepada peradaban dunia.


F1
Politik/sistem pemerintahan
1
H1a
Sistem pemerintahan monarki telah diteruskan.
1
H1b
Gelaran raja ditukar kepada maharaja.
1
H1c
Konsep anak syurga
1
H1d
Konsep mandat dari syurga dikaitkan dengan raja
1
H1e
Amalan putaran dinasti diteruskan
1
F2
Ekonomi
1
H2a
Pembinaan sistem pengairan
1
H2b
Pembinaan terusan untuk mengairi kawasan pertanian
1
H2c
Mengawal banjir
1
H2d
Teknologi pembajakan
1
H2e
Penciptaan cangkul
1
H2f
Penciptaan sabit
1
H2g
Penggunaan batas untuk tujuan penanaman
1
H2h
Menggantikan alat pertanian
1
H2i
Peralatan kayu ditukar dengan besi.
1
F3
Sosial

H3a
Tulisan ideogram masih digunakan sehingga sekarang
1
H3b
Dalam bidang penulisan / percetakan
1
H3c
Diajar di sekolah-sekolah di China
1
H3d
Berkembang penggunaannya oleh orang Korea/Jepun
1
H3e
Pemujaan nenek moyang
1
H3f
Unsur pemujaan disesuaikan dengan masa
1
H3g
Unsur korban manusia digantikan dengan unsur makanan/duit
kertas/barang perhiasan.
1
H3h
Konsep Yin dan Yang/unsur yang saling melengkapi/kuasa pasif
dan kuasa aktif.
1
H3i
Feng Hsui /hubungan antara manusia dengan alam sekitar.
1
H3j
Sistem kalendar
1
H3k
30 hari dalam sebulan
1
H3l
360 hari dalam setahun.
1
H3m
Menentukan musim menanam/menuai
1
H3n
Menjalankan aktiviti harian/upacara perkahwinan/ perburuan/ pengkebumian
1
H3o
Falsafah perang Sun Tzu
1
H3p
Membicarakan selok-belok perang/ cara menangani musuh
1
H3q
Diaplikasikan sebagai taktik urusan perniagaan

(mana-mana 8x1m)

1
[8m]


Kod
Butiran
M
5c

Pada pendapat anda, apakah peranan genarasi muda Malaysia dalam usaha memajukan pembangunan negara.


F1
Mempersiapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan
1
F2
Menguasai kemahiran teknologi terkini
1
F3
Menolak sebarang pengaruh negatif
1
F4
Mengamalkan sikap proaktif
1
F5
Sentiasa inovatif dan kreatif
1
F6
Membudayakan aktiviti penyelidikan dan pembangunan
1
F7
Mengekalkan suasana aman dalam negara
1
F8
Hidup bersatu padu/ mengamalkan perpaduan kaum.
1
F9
Mempunyai minda masyarakat kelas pertama.
1
F10
Mempunyai semangat berdaya saing/berlumba –lumba.
1
F11
Memiliki integriti yang tinggi.
1

M - (mana-mana jawapan munasabah)  .
Mak
[4m]
Soalan
Butiran
Markah
66(a)


6(b)


6(c)

Perjanjian Aqabah yang termeterai antara suku Aus dan Khazraj dengan Nabi Muhammad s.a.w di Aqabah pada tahun n621 M telah mendorong penghijrahan orang Islam dari Mekah ke Madinah.

Nyatakan isi kandungan Perjanjian Aqabah ?
F1     Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul
F2      Berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w
F3      Mereka tidak akan melakukan amalah jahiliah seperti mencuri,meminum arak dan     membunuh bayi perempuan
F4     Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam
F5     Mengukuhkan lagi taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w
F6     Mereka secara sukarela akan menyediakan tempat tinggal
F7     Menjanjikan keselamatan untuk baginda dan orang Islam Makkah
F8     Menyatakan kesediaan mempertahankan Islam
F9     Menjemput Nabi Muhammad s.a.w dan orang Islam di Makkah berhijrah ke Madinah.
                                                                                                (mana-mana 8 x 1m)
                                                      
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan Perjanjian Aqabah kepada perkembangan Islam ?
F1        Menjadi pendorong utama berlakunya penghijrahan orang Islam dari kota Makkah ke kota Madinah.
F2          Islam dapat disebarkan secara aman di Madinah
F3          Sokongan dan bantuan orang Arab Madinah kepada orang Islam
              Makkah.
F4          Bilangan orang memeluk Islam meningkat.
F5          Memperlihatkan kebijaksanaan dan kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w.
F6          Perpaduan dan keharmonian hidup pelbagai bangsa menentukan pembentukan  tamadun Islam.
[Mana-mana jawapan  munasabah]Jelaskan Iktibar yang boleh diambil daripada Perjanjian Aqabah demi memperkukuh perpaduan dan keamanan negara kita Malaysia.

F1  Kesabaran dalam menangani masalah dalam masyarakat
F2  Kebijaksanaan pemimpin menyelesaikan konflik dalam masyarakat
F3  kemurnian akhlak
F4  Hormat-menghormati antara kaum
F5  Bantu – membantu sesama masyarakat

[Mana-mana yang Munasabah]

1
1
1

1
1
1
1
1
1

(8m)
1

1
1

1
1
1

1
(6m)1
1
1
1
1
(5m)Soalan
Kod
Butiran
Markah
7a
F1
Sikap pilih kasih penjajah
1
F2
dalam menyediakan kemudahan pendidikan
1
F3
Mengutamakan sekolah yang menggunakan bahasa penjajah
sebagai bahasa pengantar        
1
F4
memberi pendidikan peringkat rendah dan terhad kepada golongan elit dan penduduk Bandar
1
F5
Di Indonesia anak golongan priayi diberikan pendidikan tersendiri / Diasingkan daripada anak orang kebanyakan
1
F6
Sikap pilih kasih Belanda bertujuan memecahkan perpaduan rakyat Indonesia
1
F7
Di Burma,pengenalan pendidikan sekular
sekolah mubaligh menjadi ancaman kepada sekolah Buddha
1
F8
Di Tanah Melayu, lepasan sekolah vernakular sukar mendapat pekerjaan berbanding sekolah Inggeris
1
F9
kemunculan golongan intelek merupakan pencetus gerakan
nasionalisme
1
F10
golongan intelek ini berpeluang melanjutkan pelajaran di Barat dan Asia Barat
1
F11
Mereka sedar bahawa penjajah tidak mentadbir tanah jajahan
sepatutnya seperti mentadbir tanah air sendiri
1

Mana-mana 10  x 1m
[10m]

Soalan
Kod
Butiran
Markah
7b
F1
Golongan intelek pencetus gerakan nasionalisme di Asia Tenggara.
1
H1a
berpeluang melanjutkan pelajaran ke Barat dan ke Asia Barat
1
H1b
mereka terdedah kepada idea falsafah Barat dan Islam

F2
Pengalaman di Barat dan Asia Barat menyedarkan mereka
1
H2a
bahawa pihak penjajah tidak mentadbir tanah jajahan seperti mereka mentadbir negara mereka
1
F3
Golongan ini memimpin gerakan nasionalisme
1
H3a
setelah kembali ke tanah air
1
F4
Mereka menuntut pembelaan taraf hidup bangsa mereka
1
F5
Akhirnya mereka menuntut penjajah membebaskan negara mereka
1

Mana-mana 6  x 1m
[6 m]

Soalan
Kod
Butiran
Markah
7c
F1
Menyertai Persatuan Rukun Negara
1
F2
menghayati sejarah perjuangan para nasionalis negara
1
F3
mempelajari kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri

F4
cepat berubah apabila menghadapi cabaran luar
1
F5
Mengutamakan pendidikan sekular dan agama
1
F6
Menghidupkan rasa bangga terhadap keunggulan tamadun negara sendiri
1

(mana-mana yang munasabah)
1

Mana-mana 4  x 1m
[4 m]


Soalan
Kod
Butiran
Markah
8a
F1
Cadangan oleh Lord Brassey , Pengarah Syarikat Borneo Utara
1
H1a
Mencadangkan agar kerajaan British mengabungkan Sarawak dan Sabah dengan Negeri-negeri Melayu dan Negeri-negeri Selat
1
F2
Cadangan dari Sir Malcom Mc Donald, Gabenor Jeneral Asia Tenggara
1
H2a
Mencadangkan supaya Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan
1
F3
Cadangan daripada pemimpin Singapura
1
H3a
Lee Yew Hock / David Marshall pada tahun 1955
1
H3b
Lee Kuan Yew mendesak British supaya berunding dengan Tunku Abdul Rahman (TAR) mengabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu
1
H3c
Idea ini ditolak oleh TAR kerana akan berlaku ketidakseimbangan penduduk
1
F4
Cadangan Dato Onn bin Jaafar
1
H4a
Mencadangkan agar persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamai Malaysia
1
H4b
Alasannya pada suatu masa nanti British akan menggabungkan Sarawak ,Sabah dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu
1
F5
Cadangan oleh Tunku Abdul Rahman
1
H5a
Menyetujui dan mencadangkan pembentukan Malaysia di Majlis makan tengah hari di Hotel Adelphi Singapura
1
H5b
Pembentukan Malaysia diharap dapat menjamin satu kedudukan politik yang kukuh / disegani
1
H5c
Kerjasama ekonomi dan sosial dapat diwujudkan
1
H5d
Memerlukan kerjasama antara British dengan rakyat tempatan
1

Mana-mana 7 x 1m
[7 m]

Soalan
Kod
Butiran
Markah
8b
F1
Terdiri daripada tiga orang pegawai British / Lord Cobbold, Sir Anthony Abell, David Watherstone
1
F2
Wakil tempatan terdiri daripada Dato’ Wong Pow Nee,Tan Sri Ghazali Shafie
1
F3
Meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia.
1
F4
Membuat penilaian terhadap pendapat rakyat Sabah dan Sarawak.
1
F5
Mengemukakan cadangan rakyat Sabah dan Sarawak kepada kerajaan British
1
F6
Menerima memorandem yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan
1
F7
Melaporkan bahawa satu per tiga penduduk Sabah dan Sarawak menyokong gagasan Malaysia tanpa syarat
1
F8
Satu per tiga rakyat Sabah dan Serawak menyokong dengan syarat kepentingan mereka harus dilindungi
1
F9
Satu per tiga rakyat Sabah dan Serawak menginginkan kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia
1
F10
Mencadangkan perlembagaan Malaysia berasaskan perlembagaan Persekutuan Tanah  Melayu 1957
1
F11
Sabah dan Sarawak diberikan kuasa menentukan dasar imigresennya
1
F12
Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaaan
1
F13
Jaminan terhadap hak dan kedudukan bumiputra Sabah dan Sarawak
1
F14
Pemberian nama Malaysia kepada negara baru yang dibentuk
1
F15
Penentuan tarikah penubuhan Malaysia
1

Mana-mana 7 x 1m
[7 m]

Soalan
Kod
Butiran
Markah
8c
F1
Perpaduan rakyat penting
1
F2
Sikap matang
1
F3
Mengelak perang
1
F4
Mementingkan diplomasi
1
F5
Melalui meja perundingan      
1
F6
Perang menghancurkan negara
1
F7
Berhati-hati dengan anasir luar
1
F8
Berjuang untuk negara
1
F9
Semangat patriotik
1


Mana-mana jawapan yang munasabah
1

Mana-mana 6 x 1m
[6 m]

Soalan
Kod
Huraian/butiran
Markah
9a
( ii )Dewan Rakyat


F1
Dewan terpenting
1

F2
Ahli dipilih oleh rakyat dalam pilihanraya umum
1

F3
Mengandungi 219 orang ahli/mewakili semua kawasan pilihanraya seluruh Negara
1

F4
Tempoh jawatan selama 5 tahun
1

F5
Tugas utama menggubal/meluluskan undang
1

F6
Boleh dilantik menjadi ahli Jemaah Menteri
1

F7
F8
Memperjuangkan hak/ masalah/kebajikan rakyat
Dikenali sebagai Ahli Perlimen/MP
[Mana-mana 4 x 1 m]
1
1
[4m]

Soalan
Kod
Huraian/butiran
Markah
9b

Jelaskan fungsi badan kehakiman di negara kita. 

F1
Kuasa mendengar/menentukan perkara sivil/jenayah
1
F2
Menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan/badan pelaksana
1
F3
Berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan/ Perlembagaan Negeri
1
F4
Berkuasa mentafsir undang-undang
1
F6
Berkuasa mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan/Kerajaan Negeri
1

F7
Berkuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang
1
F8
Menjamin hak/keadilan rakyat terpelihara
1
F9
Keputusan perjalanan mahkamah boleh dibuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi

[Mana-mana 6 x 1 m]
1


[6m]

Soalan
Kod
Huraian/Butiran
Markah
9c

Bagaimanakah cara anda menunjukkan ketaatan kepada raja dan Negara?

F1
Menghormati lambang-lambang negara
1
F2
Memberikan sokongan kepada kerajaan
1
F3
Bersatu- padu antara kaum
1
F4
Sanggup berkorban untuk negara
1
F5
Bangga sebagai rakyat Malaysia
1
F6
Sentiasa cinta akan Negara
1
F7
Tidak menjual maruah/rahsia kerajaan kepada pihak luar
1
F8
Bersama membangunkan Negara
1
F9
Mengekalkan keharmonian Negara
1
F10
Mengekalkan kedaulatan negara
1

Mana-mana jawapan munasabah

[Mana-mana 6 x 1 m]
1

[6m]


Disediakan oleh :
Dayang Naralam
September 2012

No comments: