Monday, November 14, 2011

Soalan dan Jawapan. (GERAKAN INTERAKSI SET 6)

Ini merupakan soalan Percubaan Negeri P.Pinang 2011...ditaip semula dan nampaknya soalan negeri ini  ada kelainan dibandingkan dengan soalan negeri-negeri lain ......AMAT   berguna untuk SPM anda........sila baca, faham dan kuasai dengan baik.....

Tajuk : Tamadun China dan Tamadun India (Bab 2 : tingkatan 4)

1a. Apakah tujuan pendidikan dalam tamadun India?

 • menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati.
 • meningkatkan ilmu sains
 • menambah ilmu
 • mengatasi buta huruf
 • mendapat jawatan dalam pemerintahan
1b. Bagaimanakah seseorang itu boleh mencapai taraf sebagai Brahmin yang berpendidikan?
 • menghafal pelbagai buku agama
 • khususnya Veda
 • yang mengandungi peraturan ritual/mantera/lagu-lagu agama
 • mempelajari karya sainstifik/falsafah
1c. Nyatakan ciri-ciri pendidikan dalam tamadun China mengikut peringkat berikut:
     (i) Peringkat rendah.
 • tertumpu pada kegiatan mengenal dan menghafal tulisan ideogram dan sembilan buah buku suci tanpa memahami makna
     (ii) Peringkat Menengah
 • tumpuan terhadap karangan dan sastera
     (iii) Peringkat Tinggi
 • tumpuan menterjemah buku suci
1d. Bagaimanakah peperiksaan awam China dijalankan?
 • dikendalikan dengan ketat
 • meniru dikenakan hukuman mati
 • pemeriksa akan dikurung sebelum hari peperiksaan untuk elak penipuan
 • calon ditempatkan dalam bilik
 • makanan disediakan
 • calon dikurung selama 3 hari untuk menulis jawapan
1e. Pada pendapat anda, apakah matlamat sistem pendidikan di negara kita pada hari ini?
 • menekankan masyarakat penyayang
 • menekankan teknologi tinggi
 • menekankan kemahiran
 • menekankan hidup bersatu padu
 • (mana-mana yang difikirkan munasabah dan berkaitan)

Tajuk Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain di dunia (Bab 6, Tingkatan 4)
2a. Namakan tamadun lain di dunia yang bertembung dengan tamadun Islam.
 • Tamadun Yunani
 • Tamadun Rom
 • Tamadun Parsi
 • Tamadun Eropah
 • Tamadun India
 • Tamadun China
 • Tamadun Mesopotamia
 • Tamadun Mesir Purba
2b. Tuliskan dua cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.
 • Perdagangan/perniagaan
 • hubungan diplomatik
 • penaklukan/ketenteraan
 • kebudayaan
 • intelektual
2c. Jelaskan dua kesan pertembungan dari satu sudut keagamaan yang dapat memberi sumbangan kepada peradaban manusia.
 • Islam mengubah sistem kehidupan penganutnya dan juga mereka di bawah taklukannya
 • Islam membawa satu nilai akidah/syariah
 • Kepercayaan kepada Allah s.w.t
 • Islam menyediakan sistem perundangan berdasarkan al-Quran dan hadis
 • Islam mudah diterima kerana bersifat sarwajagat
 • Ajaran Islam tidak terbatas kepada bangsa atau kawasan geografi
 • Islam juga tidak menghapuskan cara hidup, adat dan budaya masyarakat setempat.
2d. Namakan dua orang cendekiawan Islam yang terkenal dalam bidang ilmu mantik dan falsafah.
 • Ibnu Sina
 • Al-Kindi
 • Al-Razi
 • Ibn al-Arabi
 • Ibn Rushd
 • Imam Ghazali
2e. Sebagai seorang pelajar, apakah peranan anda untuk memastikan kegemilangan sesebuah tamadun itu sentiasa terpelihara?
 • meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan
 • berfikiran terbuka
 • sanggup menerima perubahan yang membawa kebaikan
 • menghormati budaya dan adat resam kaum lain
 • berkemahiran tinggi
 • berdisiplin
 • berkeyakinan
 • bekerjasama
 • berinovasi
 • inovatif
 • kreatif
 • memupuk perpaduan
 • (mana-mana yang munasabah)

Nasionalisme di Asia Tenggara (Bab 1, Tingkatan 5)

3a. Apakah maksud nasionalisme?
 • perasaan cinta akan bangsa dan negara
 • gerakan membebaskan tanah air
 • tidak terhad kepada pembebasan kuasa politik
 • pembebasan daripada cengkeman ekonomi/kebudayaan asing
3b. Berikan satu faktor yang menyebabkan tercetusnya gerakan nasionalisme di Thailand.
      Tahap 1
 • Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik  oleh kerabat diraja
 • penentangan terhadap raja berkuasa mutlak
 • perkembangan sistem pendidikan barat
 • pendedahan terhadap fahaman liberal
 • sistem demokrasi
 • sistem raja berperlembagaan
 • kelemahan  sistem pentadbiran
 • sikap boros raja Vajiravudh
      Tahap 2
 • rakyat tidak puas hati terhadap cengkaman ekonomi kapitalis barat
 • rakyat tidak puas hati terhadap cengkaman ekonomi orang cina
3c. Senaraikan cara Phibul Songram memajukan sosio ekonomi pribumi di Thailand
 • meluluskan undang-undang
 • menyekat kebebasan / penguasaan ekonomi orang cina
 • sekolah cina dibubarkan
 • akhbar cina dibubarkan
 • penduduk pribumi  digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi
 • jawatan tertinggi dalam kerajaan diberikan kepada penganut Budha
3d. Bagaimanakah pengenalan birokrasi barat mampu mempertahankan kedaulatan Thailand?
 • pemerintah/pentadbir yang moden dan cekap
 • kuasa barat tiada alasan campurtangan
 • menggunakan kepakaran pelbagai negara barat/80 penasihat barat
 • persaingan kuasa barat menyelamatkan Siam
 • Wujud pentadbir berpendidikan Barat
3e. Pada pendapat anda mengapakah semangat nasionalisme perlu dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi?
 • dapat mengekalkan kedaulatan negara
 • memperkukuh taat setia kepada negara
 • memupuk taat setia kepada pemerintah
 • memupuk perasaan bangga pada negara
 • muncul semangat ingin meningkatkan imej negara
 • negara akan aman damai
 • rakyat hidup bersatu padu
 • rakyat mematuhi undang-undang negara
 • dapat memupuk semangat jati diri
 • mewujudkan kestabilan negara
 • wujud rasa sayang akan negara
 • rela mempertahankan maruah negara.
Soalan 4 (berkaitan dengan Dasar Pembangunan Sosial - Bab 8 , tg 5 iaitu memartabatkan BM, Sukan dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan) tidak dimasukkan di sini kerana sudah ada dalam soalan ujian di dlm blog ini.

Bahagian B
Soalan 5 : Bab  5 tingkatan 4: Penyebaran Islam, ms 129-131.
5a. Jelaskan prinsip peperangan yang dibenarkan dalam Islam. (10 markah)
 • Allah s.w.t telah memberi keizinan untuk berperang
 • Setelah wahyu diturunkan oleh Allah
 • berperang setelah diserang oleh musuh
 • mencari kemanan
 • supaya tempat ibadat terjaga
 • menjaga maruah negara
 • tidak memusnahkan harta benda
 • menentang kezaliman
 • mempertahankan diri
 • Islam menganjurkan perdamaian
 • di medan perang, tentera Islam dilarang membunuh
 • orang yang lemah
 • orang tua
 • kanak-kanak
 • wanita
 • orang yang sakit
 • orang yang menyerah diri
 • orang yang tidak berdoasa
 • dilarang memusnahkan tumbuh-tumbuhan
 • tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan
 • dilarang meroboh tempat ibadat
 • akhlak tentera Islam mestilah mulia
 • saling bertolak ansur
 • menunjukkan teladan yang baik
5b. Terangkan konsep toleransi dalam perang Badar.
 • tawanan Arab Quraisy dalam perang Badar diampunkan
 • tawanan wanita dibebaskan
 • tawanan kanak-kanak dibebaskan
 • tawanan lelaki diberikan syarat untuk membebaskan diri
 • tawanan lelaki yang berjaya mengajar 10 orang kanak-kanak Islam
 • membaca dan menulis sehingga pandai akan dibebaskan
5c. Pada pandangan anda mengapakah kita perlu berusaha mengelakkan peperangan?
 • untuk mengekalkan kemanan
 • mewujudkan kestabilan politik
 • mengelak kemusnahan harta benda
 • mengelak inflasi
 • mengelak korban nyawa manusia
 • mengelak orang awam menjadi mangsa
 • mengelak pengangguran
 • menjamin kelestarian tamadun manusia.
 • (mana-mana jawapan munasabah)
Soalan 6 (berkaitan dengan Bab 10 : kemasukan imigran) ada dimasukkan dalam Gerakan Interaksi Sejarah Set 5)

Soalan 7 (berkaitan dengan Bab 2 tg 5 :Gerakan Islah, Kaum Muda)

7a. Apakah yang anda faham dengan Gerakan Islah?
 • gerakan yang mendorong masyarakat melayu supaya memperbetulkan pandangan mereka terhadap Islam
 • dipelopori oleh intelektual Melayu dari Timur Tengah/Al-Azhar/Kaherah
 • Gerakan dipimpin oleh Sheikh Tahir Jalaluddin, Syed Syeikh al-Hadi dan Dr Burhanudin al-Helmy
 • Golongan ini dikenali sebagai kaum muda
 • akhbar dan majalah diterbitkan sebagai saluran gerakan Islah
 • contoh, al-Imam, Neraca, Idaran Zaman dan Pengasuh
7b. Huraikan matlamat perjuangan kaum muda dalam Gerakan Islah di Tanah Melayu
 • menyampaikan idea/menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
 • menggesa orang Melayu memajukan ekonomi
 • pendidikan
 • politik
 • sosialorang Islam
 • mengkritik raja yang tidak  berperanan penting memajukan orang melayu
 • menghadapi penentangan kaum tua
 • kaum tua merupakan golongan alim ulama
 • menekankan soal fardhu ain / akhirat sahaja
 • bergerak baik di negeri-negeri Selat sahaja
 • negeri-negeri Melayu menghalang pengaruh kaum  muda melalui undang-undang
 • menghalang sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran sultan
 • menghalang risalah/ buku kaum muda dibawa masuk ke negeri-negeri Melayu.
 • mendirikan madrasah
 • menjalankan sistem pendidikan Islam yang meliputi pendidikan dunia dan akhirat
 • Fardhu ain, ilmu hisab/bahasa inggeris diajar kepada kanak-kanak
 • memberi peluang kepada pelajar perempuan mendapatkan pendidikan
 • menyemat sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran 
7c.  Pada pandangan anda, mengapakah akhbar, majalah dan novel memainkan peranan penting dalam menggerakkan nasionalisme di Tanah Melayu?
 • menyebarkan isu berkaitan sosial, ekonomi / politik
 • pembaca mendapat idea baru
 • pendedahan yang banyak tentang gerakan nasionalisme di dalam / luar negara
 • dapat menilai kesan penjajahan terhadap kemajuan ekonomi/pendidikan/politik
 • menjadi media utama bacaan rakya
 • mudah diperoleh
 • menyampaikan mesej yang jelas tentang semangat kebangsaan
 • (mana-mana jawapan yang munasabah)
Soalan 8 merupakan faktor-faktor pembentukan Malaysia. Pelajar boleh melihat soalan ini lebih kurang sama dengan Peperiksaan Penggal 1 2011.(ada dalam blog ini)

Soalan 9 (merupakan bab 9 iaitu tajuk Perang Dunia 1 - ada dimuatkan dalam Soalan Zon B 2011 , ada dlm blog ini juga)

HARAPAN KEPADA SEMUA CALON SEJARAH SPM : SEMOGA KEJAYAAN BERSAMA ANDA.......
UNTUK MAKLUMAN PELAJAR ST THOMAS, SOALAN-SOALAN DARI NEGERI-NEGERI LAIN SEBENARNYA ADA ANTARANYA YANG SUDAH DIMASUKKAN DALAM SET 4 DAN SET 5. MISALNYA SOALAN 1 P.PINANG ADA DLM SET 5. OLEH ITU KUASAI SEMUA SET YANG CIKGU BERIKAN. OK...SALAM MAJU JAYA.

No comments: